200 pag., 15 x 22,5 cm
€ 14,90 
ISBN: 9789079578238            inkijkexemplaar


            programma
            boekpresentatie
 
 
islam
Mijn Jihad

Waarom de westerse waarden niet botsen
met de islam


99 opinies van een bruggenbouwerYoussef Azghari

Opiniemaker Youssef Azghari klom in 2002 in de pen om zich te mengen in de discussie over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van integratie, islam en Nederland als een multiculturele samenleving. Zo schreef hij in de periode 2002- 2010 als columnist regelmatig in het dagblad Trouw en in NRC Handelsblad. Met een 'open mind' en een kritische blik volgt hij actuele ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Zijn 99 opinies illustreren de veranderende tijdsgeest in Nederland in het eerste decennium van deze nieuwe eeuw en zijn verplicht leesvoer voor wie zich wil mengen in het voortgaande debat over de multiculturele samenleving. Azghari legt uit waarom westerse waarden niet kúnnen botsen met de islam en gaat ook in op talloze andere kwesties die het gezicht van Nederland de afgelopen jaren drastisch hebben veranderd.

Youssef Azghari is als columnist en opiniemaker regelmatig te gast op radio en televisie. Hij doceert communicatie,  cultuur en ethiek aan de Avans Hogeschool, en verzorgt  lezingen, debatten en workshops op het gebied van  interculturele communicatie en diversiteit. Van zijn hand verschenen eerder:
‘Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen’ en ‘Aan de slag met diversiteit. Effectief communiceren met verschillende culturen’.             
BOEKPRESENTATIE MET GERARD SPONG