212 pag., 21 x 24 cm, 29,90
ISBN / EAN: 9789079578740


            inkijkexemplaar


 
 
Piramidesteden

Afscheid van het kapitalisme, de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur

Aad Breed


Met een voorwoord van Ir. Jan Rotmans

Een uniek boek over nieuwe stedenbouw als antwoord op energieverspilling
en roofbouw op de natuur.

De huidige economische en ecologische problemen nemen fors toe als de wereldbevolking groeit tot 9 miljard in 2050. De dreigende ravage is te voorkomen als werklozen, armen en schoolverlaters wereldwijd van onze overheden de ruimte krijgen vr hun dertigste een basisinkomen in natura te verwerven door het onbetaald bouwen van hun eigen CO2-vrije steden, compleet met stadslandbouw en eigen energie. De techniek daarvoor is beschikbaar. Alleen dan hoeven de armen en werklozen hun arbeid niet langer meer aan de rijken te verkopen, en zal de huidige destructieve macht van de grote ondernemingen en banken vanzelf afnemen en zonder revolutie verdwijnen.

Achterliggend is een fundamenteel probleem met onze opvattingen over de werkelijkheid: er bestaat een directe relatie tussen het spreken van een taal en ons daarmee samenhangende dualistische wereldbeeld. Hieruit vormde zich stapsgewijs het vrije markt- en staatskapitalisme (communisme) met zijn innerlijke drang tot oorlog, armoede en roofbouw op de natuur. De taalfilosofische oorzaak wordt helder gemaakt met inzichten van Frans de Waal, Richard Dawkins, Partricia de Martelaere, Victor Lamme, Rik Smits e.a. De toekomstige bevolking huisvesten in zelfvoorzienende piramidesteden luidt noodzakelijk het einde in van het tijdperk van het kapitalisme.

Niet de politiek, maar de manier waarop we onze toekomstige steden gaan bouwen, kan onze beschaving redden.
Om die reden is Piramidesteden gratis verstrekt aan alle leden van de Eerste en Tweede Kamer. De Derde Wereld, en ook de verarmde bevolking van Griekenland en Spanje kan zich op deze wijze bevrijden uit haar noodlottige situatie.

                                        Architect en filosoof Aad Breed is regelmatig in de
                                        media met zijn pleidooi en politieke opvatting dat het
                                        wereldwijd bouwen van piramidesteden ons milieu
                                        kan redden.

                                        
www.piramidestad.nlarchitectuur | samenlevingsvraagstukken