Exercitatio mentis

Zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus


Martin Claes
                                  inkijkexemplaar


                                        Met zijn geniale inzichten drukte de
                                        filosoof en kerkvader Augustinus
                                        eeuwenlang een stempel op Europa.
                                        Wie zich verdiept in de teksten die hij
                                        schreef voor en na zijn eigen doop,
                                        ontdekt hoe Augustinus voortbouwt op
                                        de rijke laatantieke cultuur. Augustinus
                                        leert zijn leerlingen reflecteren op het
                                        Zelf in de vorm van trainingen en
                                        oefeningen: de exercitatio mentis, en
                                        toont zich een echte pedagoog met
                                        hart voor zijn leerlingen.

Augustinus ontwerpt zo als bisschop en mystagoog zijn eigen vormingstraject waarbij hij studie en leven verbindt met de Bijbel als middelpunt. Zijn pedagogische traditie van vorming en therapie werkte door in het vroege christendom, en de moderne belangstelling voor thema’s als levenskunst en therapie vindt er in zekere zin haar wortels in.

Martin Claes is muziekwetenschapper en filosoof, en verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek (Tilburg, Amsterdam). Hij publiceert geregeld in wetenschappelijke vaktijdschriften en is daarnaast werkzaam als pastor.

TITELGEGEVENS
268 pag., 15,5 x 23 cm
€ 28,90  ISBN: 9789079578337
NUR 704

filosofie