politiek / christendom
inkijkexemplaar
320 pag., 16 x 21 cm, 9,50
ISBN / EAN: 9789079578832
Jubileumuitgave Christelijk-Sociaal Congres

De kracht van verbondenheid


Perspectieven in een netwerksamenleving
Naar een visie voor het Christelijk-Sociaal Congres 2016

Het besef van de onderlinge verwevenheid van wereldwijde problemen is in onze tijd groter dan ooit tevoren. Als betrokken mensen willen we niet alleen maar aangesproken worden als kortzichtige consument, egoistische burger of milieuvervuiler - als een te managen probleem van overheid, bedrijven en instellingen.
     We willen deel zijn van een oplossing en hebben elkaar nodig om tot bloei te kunnen komen. Het visiedocument De kracht van verbondenheid toont de kansen en uitdagingen van deze tijd om hierop in te spelen: door verbondenheid te laten zien in ons handelen, organiseren en het vormgeven van de samenleving.


...dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordige toestand inziet ...


Een geschiedenis van 125 jaar christelijk-sociale  congressen en christelijk-sociale conferenties.
 
Jubileumcongres 2016:
GELOOF, ANGST & LIEFDE
Christelijk-Sociaal Congres op 31 augustus -  2 september te Doorn
 

INFO CONGRES 2016

INFO JUBILEUMUITGAVE
Vrienden met de mammon

De levensbeschouwelijke dimensie in de economie

Paul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wagenaar en Alette Warringa


Ik en de ander
Solidair zijn in een ik-tijdperk


Henk Vroom
Medeplichtig aan het verre kwaad?
Over het historische oorsprong van sociaal schuldbesef

        
Cees de Groot
 
Verwante publicaties: