taalbeheersing
370 pag., 17 x 22 cm, ca. € 29,50
ISBN: 9789079578993  Pback


           Inkijkexemplaar
Doeltaal-Leertaal
Didactiek, professionalisering en leereffecten

Sebastiaan Dönszelmann


In Doeltaal-Leertaal presenteert Sebastiaan Dönszelmann, vakdidacticus moderne vreemde talen, een doeltaaldidactiek
met een zeer gunstig effect op alle taalvaardigheden van leerlingen.

In een goede Franse les klinkt veel Frans; in een goede Engelse les veel Engels – logisch, want leren zwemmen gaat het beste in het water zelf, maar er is meer nodig. Het leren van de vreemde taal verloopt pas effectiever wanneer docenten de doeltaal didactisch en taalbewust inzetten: leerlingen laten participeren, de omgeving gebruiken, spreektempo en intonatie aanpassen, herhaling en routines inbouwen, gericht taal corrigeren, de moedertaal slim aanwenden, etc. Kortom: wanneer je doeltaaldidactiek toevoegt aan de taalles, kun je leren van de taal zelf. Zo beleven leerlingen en docent meer plezier aan het leerproces en gaat het leren beter en sneller.

Doeltaal-Leertaal is toepasbaar van 1 vmbo tot 6 vwo, van Engels tot Italiaans, in het tto of in nt2-onderwijs. De doeltaal goed leren inzetten, betekent een kleine omwenteling in de dagelijkse lesaanpak. Dit onderzoek geeft de lezer een heldere inkijk in de didactiek en in de training die nodig zijn voor een effectieve toepassing van Doeltaal-Leertaal.