Thomas van Aquino
Over hoofdthema’s van het christelijk geloof

Leo J. Elders
, s.v.d.De laatste jaren is de filosofische belangstelling voor het denken van Thomas van Aquino sterk gegroeid. Wat hij schreef over theologische thema’s bleef daarbij achter, terwijl Thomas toch in eerste instantie een Magister in de theologie was en les gaf in het verstaan van de Heilige Schrift.

Volgens Thomas is er veel in het dagelijkse leven dat ons mensen afleidt van wat er werkelijk toe doet. Maar als we verlangen te luisteren naar God en daarover bij Thomas te rade gaan, verrast het ons hoezeer de theologie van Thomas met de Schrift zelf verbonden is. Zijn commentaar op de bijbelverhalen en uiteenzettingen over het geloof zijn zo actueel, en de betekenis ervan is zo diepzinnig, dat ze een onuitputtelijke bron blijken te zijn voor meditatie.

In dit boek vindt de lezer prachtige teksten van Thomas: over God als onze Vader, waaronder zijn ongeëvenaarde uitleg van het ‘Onze Vader’. En over het innerlijk leven van Jezus en de werking van de Heilige Geest in ons leven en binnen de Kerk. In het hoofdstuk over de sacramenten wordt duidelijk hoe wij mensen via zintuiglijke  waarneembare zaken onze geest voor God kunnen openen.  Beschouwingen over de eschatologie van Thomas en de waarde.


 
 
                        theologie
302 pag., 16,5 x 22,2 cm, € 24,90
ISBN: 9789079578818  Pback


           Inkijkexemplaar
STUDIA RODENSIA 
Vol. VIII

onder redactie van
Dr. Lambert Hendriks
Dr. Paul Hamans
Dr. Bernhard Hegge