ca. 250 pag., € 25,90
ISBN: 9789083214337 Pback

               
              INKIJKEXEMPLAAR


                 voortgezet onderwijs
Kiezen voor wat van waarde is
Van feiten gebaseerd naar ethisch gefundeerd onderwijs
Met een voorwoord van Luc Stevens


Frederike de Jong

Wat betekent het voor het onderwijs om ons een leefbare aarde als ethische horizon voor ogen te stellen? Vereist dat een ander kennisbegrip met een andere waarheidsopvatting, dan waar de westerse filosofische traditie voor gekozen heeft: namelijk een exclusief kennisbegrip dat andersdenkenden buiten sluit?

Kennis vraagt iets van onze cognitieve vermogens. Andere persoonlijke kenmerken zoals oprecht zijn, kunst maken of verzorgen, worden minder hoog aangeslagen. Dat is merkbaar in het onderwijs.

In dit boek worden de mogelijkheden van een inclusief kennisbegrip verkend. Het doel daarvan is om tot een andere inrichting van ons onderwijs te komen, uitgaande van andere vooronderstellingen, belangen en inzichten dan die ons huidige onderwijs hebben gevormd.
_________________

Frederike de Jong is docent levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Ze is opgeleid als filosoof, transpersoonlijk regressietherapeut en diėtist. Publicaties zijn o.a. De wijsheid van Sophia en Ik schenk je een vrucht van de boom van leven.


BESTELLEN  voorintekening met 10% korting

Stuur een e-mail naar
sales@uitgeverijparthenon.nl

en vermeld uw naam en adres. Na verschijnen krijgt u het boek zonder verzendkosten met een factuur toegestuurd.