klassieken
het onderhoud zorgde en gaat hij in op gevallen van illegale wateraftap en andere vormen van fraude.
De lezer krijgt zo van binnenuit een intrigerend kijkje op het Romeinse doen en denken, en waant zich voor even een Romeins architect!

Frontinus' verslag bevat ook Senaatsbesluiten en dat levert een veelkleurig document op. Wat is eigenlijk de aard van dit unieke geschrift? Is het een juridische tijdopname van de wet- en regelgeving? Is het een beleidsnota? Geleerden vermoeden dat achter de zakelijke beschrijvin- gen door topambtenaar Frontinus ook een politieke agenda schuil gaat.

120 pag., 16 x 21 cm, 16,90, Paperback
Serie: Libellus No. 2, ISBN: 9789079578443                 LIBELLUS, No. 1:


zie ook:
Frontinus

Aquaducten van Rome
De aquis urbis Romae

Vertaald door
Vincent Hunink
en ingeleid door
Nathalie de Haan


Rond het jaar 100 na Christus schreef de Romeinse generaal
en bestuurder Frontinus een fascinerende tekst over de aquaducten van Rome. Als watercommissaris van de stad was hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de leidingen die de circa 900.000 inwoners van Rome van water voorzagen. Via negen aquaducten stroomde iedere 24 uur maar liefst 500 miljoen liter water de stad in. De totale lengte van de waterleidingen bedroeg ruim 400 km.

Frontinus beschrijft de bouwhistorie van de aquaducten en geeft technische details over de afmetingen, capaciteit en leverantie.
Ook vertelt hij over het legertje slaven en ambtenaren dat voor
SERIE                  LIBELLUS No. 2
 
inkijkexemplaar