182 pag., € 22,90
ISBN: 9789083046440 Pback

               LEES GRATIS HET
               EERSTE HOOFDSTUK


              
SERIE UTRECHTSE STUDIES
                    religie / spiritualteit
 
Podcast
ZOOM Boekpresentatie 30 juni 2020


              Inleiding prof. dr. Marcel Barnard
              Inleiding prof. dr. Marcel Sarot
              Opening dr. Kees de Groot
              Reactie Yvonne Zonderop
              Slotwoord dr. Sam GoyvaertsOver de hardnekkige aanwezigheid van het christendom
Samuel Goyvaerts, Kees de Groot, Jos Pieper (red.)

Hoewel het vertrouwen in de kerk en het geloof in God op een dieptepunt zijn beland, blijft de christelijke traditie mensen inspireren. De rijkdom aan rituelen, de wijsheid van de katholieke sociale leer en de christelijke dienst aan de naaste blijken niet alleen aan gelovigen besteed.

In deze bundel zoeken Tilburgse onderzoekers naar de actuele betekenis van het katholicisme voor het vinden van zin en troost in de zorg en het onderwijs, en voor een hernieuwde beleving van spiritualiteit.

Gaat het christelijk geloof echt te gronde? Of blijft het hardnekkig aanwezig en maakt het zich op voor een comeback?

Met bijdragen van:

Erik Borgman
Eric Bras
Toke Elshof
Stefan Gärtner
Samuel Goyvaerts
Kees De Groot
Peter Jonkers
Sjaak Körver
Jos Pieper
Willem Marie Speelman
Marinus Van Uden
Martin Walton
Hessel Zondag
_________________________________