Zelf zorgen voor je Ziel


De actualiteit van
christelijke spirituele centra


Kees de Groot, Jos Pieper, Willem Putman


Presentatie op de LUCE Studiemiddag op 25 februari


De interesse voor nieuwe spiritualiteit gaat niet voorbij aan het christelijke erf. Op de spirituele markt zijn ook veel christelijke aanbieders actief, zoals vrijzinnig-protestantse bezinningshuizen en centra die verbonden zijn aan een klooster. Daar verdiepen meestal hoogopgeleide cursisten zich in God, geloof en hun innerlijke kern: een workshop ‘familieopstellingen’ staat hier harmonieus op het programma naast ‘Goede Week en Pasen vieren’.

Vermengt de traditionele op gemeenschap gerichte spiritualiteit zich meer en meer met de ik-gerichte nieuwe spiritualiteit?

Een Tilburgse groep sociale wetenschappers en theologen analyseert het aanbod van 57 centra en onderzoekt van 800 bezoekers hun motieven, ervaringen en levensoriëntaties.
De resultaten worden vergeleken met landelijke en  internationaal onderzoek naar religie en spiritualiteit.
Welke lessen kunnen kerken en andere religieuze gemeenschappen trekken uit het succes van deze centra?


UTRECHTSE STUDIES, XVII
 
 
Spiritualiteit
Inkijkexemplaar

208 pag., 15,5 x 23 cm, € 24,90
ISBN: 9789079578498
57 spirituele centra onderzocht op hun aanbod en succes