Brieven uit Konya


Een kennismaking met enkele geestelijke architecten van Anatolië


Veyis Güngör

Deze brieven zijn geschreven als getuigenis van liefde voor de Turkse stad Konya. Als we terugkijken naar het Konya van de dertiende eeuw lijkt het alsof alles in de schaduw van Soefi-mysticus Roemi gebeurde.

Ook tijdgenoten van deze invloedrijke denker en dichter worden in Brieven uit Konya tot leven gebracht. In hun
werk dringen ze aan op een dialoog tussen mensen, rassen, stammen, culturen en beschavingen, en leren ons hoe we
de wereld kunnen bekijken met nieuwe ogen.

Hun teksten hebben de eeuwen overleefd en vormen een aanwijzing dat er meer is dan we op het blote oog zien.
Voor de goede verstaander van deze grondleggers van de Turkse cultuur kan het helpen thuis te komen bij jezelf.
Bekend is hun credo:

Mijn geloof is het geloof van de liefde.
Ik volg de reizigers van de karavaan van de liefde:
liefde is mijn geloof, liefde is hoe ik
met God verbonden ben.


 
 
islam
inkijkexemplaar
96 pag., 12,5 x 20 cm, € 9,90
ISBN / EAN: 9789079578887