Het standaardwerk over de
Geschiedenis van de katholieke kerk

Dr. Paul HamansDit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. Twee delen van meer dan 1400 pagina’s behandelen tal van onderwerpen: de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme en fascisme?

Biografieën plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet. Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index maken het werk compleet.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de opleiding voor diakens en medewerkers in het pastoraat van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.Band 1.  522 pagina's                                      Band 2.  928 pagina's met naam- en zaakregister
De vroege kerk en de Middeleeuwen             Van de reformatie en Franse revolutie tot heden

ISBN 9789079578726, € 39,-  Pback                  ISBN 9789079578733, € 49,-  Pback
ISBN 9789079578771, € 55,-  Gebonden           ISBN 9789079578788, € 69,-  Gebonden


BESTELLEN                 PAPERBACK, DL. 1                                     GEBONDEN EDITIE,  DL. 1                
PAPERBACK, DL. 2                                     GEBONDEN EDITIE, DL. 2 
RECENSIES

•  Reformatorisch Dagblad  -  Klaas van der Zwaag
 
 
inhoudsopgave
STUDIA RODENSIA  Vol. VII
onder redactie van
Dr. Lambert Hendriks
Dr. Paul Hamans
Dr. Bernhard Hegge
kerkgeschiedenis