kerkgeschiedenis
verschijnt 16 december
398 pag., 16,5 x 22 cm, € 35,-
ISBN/EAN: 9789079578801
                          
INHOUDSOPGAVE
LEES GRATIS THOMAS'
PREEK OVER SINTERKLAAS
Thomas van Aquino

De academische preken

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Mark-Robin Hoogland C.P.
Met medewerking van Harm Goris en Henk Schoot


Wijsheid is er niet om te bewaren in ivoren torens, maar juist om de mens te dienen. Dat was een gangbare opvatting in de dertiende eeuw.De preken zijn boordevol inhoud: naast bijbeluitleg en theologie spreekt hij over actuele thema's als spiritualiteit, opvoeding, carrière en succes, geluk en rechtvaardigheid. Hoe geeft je daar uitdrukking aan in je dagelijks leven?

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van de
'academische' preken, uitgegeven bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het Thomas Instituut
te Utrecht.


Ook bij Parthenon verschenen over Thomas van Aquino:


Preken over de geloofsbeleidenis & over de geloofsartikelen en de
sacramenten. Ingeleid en geannoteerd door Jörgen Vijgen.

Thomas van Aquino, een inleiding tot zijn leven en denken, Leo Elders
Zo behoorde het tot de taak van Thomas van Aquino (1225-1274) om naast de gebruikelijke colleges en disputen aan de Parijse univer- siteit, regelmatig op zon- en feestdagen te preken voor studenten en docenten.

Maar twintig van deze preken zijn bewaard gebleven. Onlangs werden ze herontdekt.
Het zijn de enige woordelijke verslagen die we van Thomas kennen zonder redactionele bewerking. In spreektaal opgeschreven blijken ze voor middeleeuws gedachtegoed opvallend toegankelijk.