212 pag., € 22,90
ISBN: 9789083214337 Pback

               
              INKIJKEXEMPLAAR
              BESTELLEN
               geestelijke verzorging
In vertrouwen
Geestelijke Verzorging en nieuwe perspectieven voor herstel

Ryan van Eijk,  Bikram Lalbahadoersing, Monique Rietveld (red.)

Om met het leven verder te kunnen, hebben gedetineerden behoefte aan herstel. Herstel van hun binding met de samenleving, met familie en met de eigen geloofstraditie. Dat vereist in het reine komen met jezelf en – voor zover dat mogelijk is – met de slachtoffers, om uiteindelijk verbinding te kunnen maken met het Hogere of met een hoger ideaal.

Om gedetineerden hierbij te ondersteunen, ontwikkelt de Dienst Geestelijke Verzorging naast de traditionele vormen van begeleiding ook nieuwe vormen. Zo geven geestelijk verzorgers invulling aan hun opdracht te helpen bij het herstellen van beschadigde relaties en daarbij niemand op te geven.

Deze bundel van de Dienst Geestelijke Verzorging in justitiële inrichtingen is de eerste uitgave in de serie genaamd: ‘In vertrouwen’. Achterliggende gedachte is om
bij te dragen de verschillende geloofstradities met elkaar in gesprek te brengen en andere geïnteresseerden meer inzicht te bieden in het werk van de geestelijk verzorger bij justitie.

Als naam voor de serie is gekozen voor ‘In vertrouwen’. Immers, zonder vertrouwen van zowel gedetineerden als de organisatie, kan de geestelijk verzorger in een
justitiële context niet functioneren. Bovendien werkt de geestelijk verzorger vanuit het vertrouwen dat verandering mogelijk is. De titel van dit eerste deel luidt ‘Geestelijke Verzorging en nieuwe perspectieven voor herstel’.

Onder redactie van Ryan van Eijk, Bikram Lalbahadoersing en Monique Rietveld. 
_________________________________