Jim Wallis

Evangelisch criticus van
president Donald Trump


Anne Kooi en Herman NoordegraafHoe is het mogelijk dat Donald Trump tot president werd verkozen? Naar eigen zeggen dankt hij zijn succes aan de 'gewone' Amerikanen: de bevolking van het platteland, verarmd door de crisis, met onder hen veel rechtsconservatieve christenen: de evangelicals. 

In evangelicale hoek zijn ook felle critici te vinden van het beleid van Trump. Een van hen is bestseller auteur en sojourner Jim Wallis, die onder Obama deel uitmaakte van de White House Advisory Council on Faith-based and Neighborhood Partnerships. Wallis is initiatiefnemer van 'Reclaiming Jesus', een geloofsbelijdenis die aansluit bij de erfenis van Dietrich Bonhoeffer, die zich keerde tegen de Nazi's en voorvechter was van het belijdend spreken van kerken en christenen.

Voor wie wil begrijpen wat er op religieuspolitiek gebied aan de hand is in Amerika, biedt dit boek verdiepende inzichten.
 
 
                        theologie
110 pag., 17 x 21 cm, 9,50
ISBN: 9789079578214  Pback


           Lees gratis het eerste
           hoofdstuk
 
                                         facebook.com/Jim-Wallis

                                
wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis