Gnostische en esoterische evangeliŽn


Vertaald en verklaard door Gerard Luttikhuizen


Eeuwenlang lagen in de Egyptische woestijn op verschillende plaatsen evangeliŽn en andere 'geheime boeken'  verborgen: esoterische en gnostische geschriften die stammen uit de tweede tot vierde eeuw. Een aantal werd in de vorige eeuw teruggevonden. Een Geheim Boek van Johannes, het Evangelie van de Waarheid, de evangeliŽn van Thomas, Maria Magdalena, Filippus en ook een meer recente vondst: het Evangelie van Judas.

Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als expert op het gebied van de antieke gnosis, in het bijzonder de geschriften van Nag Hammadi.
Met deze vertaling maakt hij de inhoud van deze teksten voor een breed publiek toegankelijk. Hij geeft antwoord op intrigerende vragen:
ē  waarin wijkt het gedachtegoed in de teksten af van wat later de
   geloofsleer zou worden van de kerkelijke hoofdstroom?
ē  wat hebben deze oude Koptische teksten van Nag Hammadi te maken
   met ontwikkelingen in de laatantieke filosofie?


Gerard Luttikhuizen was tot 2005 hoogleraar vroegchristelijke
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn
veel geprezen boek "De veelvormigheid van het vroegste
christendom"  (2002) verschenen vijf drukken, een Spaanse
en een bij Parthenon uitgegeven Engelse vertaling.

religie
Verschijnt najaar 2015
ca. 224 pag., 16 x 21 cm
Ä 24,90   ISBN/EAN: 9789079578658


             inkijkexemplaar