Lees gratis het eerste hoofdstuk

Vrienden met de mammonDe levensbeschouwelijke dimensie in de economie


Paul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wagenaar, Alette Warringa (red.)Is de economie een proces van autonome wetten die zich gedragen als natuurwetten? Of speelt de human factor mee, in de vorm van keuzes, ethische afwegingen, en culturele en religieuze achtergronden?

Lange tijd is aangenomen dat in de marktwerking 'de onzichtbare hand van God' aan het werk is en dat zelfsturing van de economie als vanzelf een goede maatschappij oplevert. Dit roept het beeld op van de economie als een zelfstandig voortbewegende kolos met eigen onveranderlijke wetten. Met deze metafoor is het gemakkelijk om de roep om een rechtvaardiger verdeling en andere ethische eisen vanuit de theologie af te doen als naïef en onrealistisch. En dat terwijl heilige teksten veelvuldig en scherpzinnig spreken over zaken als handel, geldhuishouding, de waarde van arbeid en een eerlijke verdeling van bezit.

Economen beginnen de menselijke dimensies van vrijheid, geweten, begeerte, vertrouwen en verlangen naar geluk meer en meer van invloed te zien op de economie. Kritische geesten menen dat elke economie impliciet een mensbeeld, een maatschappijvisie en zelfs een opvatting over de hoogste waarde herbergt. Hoe kan economie ontmaskerd kan worden in haar dimensie van verborgen levensbeschouwingen?

Ruim twintig auteurs - economen, theologen, een rabbijn, filosofen,
sociologen, politici en juristen, allen verbonden aan de Universiteit van Tilburg - houden zich in deze bundel bezig met de verhouding tussen economie en levensbeschouwing. Ze proberen een uitweg te vinden uit twee elkaar bestrijdende extremen: een goddelijke sanctionering van de economie en een al even radicale veroordeling ervan.

De mammon is nu eenmaal een duivelse macht, maar niettemin kun je er vriendschap mee sluiten.


Met bijdragen van:
Lans Bovenberg - Johan Graafland - Philip Eijlander - Theo Salemink - Theo van de Klundert - Harrie Verbon - Sylvester Eijffinger - Annemarie Hinten - Vefie Poels - Kees de Groot - Frank Bosman - Bas de Gaay Fortman - Theo de Wit - René Munnik - Elisa Klapheck - Abraham de Wolf - Piet van Midden - Bart Koet - Omar Salah - Bram Grandia - Staf Hellemans - Theo Wagenaar - Alette Warringa -  Paul van Geest - Marcel Poorthuiseconomie / theologie
456 pag., 16 x 23 cm, € 39,90
ISBN / EAN: 9789079578511


            Recensie in Volzin