Hoe boeddhistisch is
christelijke spiritualiteit?  Het bewustzijn volgens
  Augustinus en het
  Boeddhisme uit zijn tijd    Hessel Posthuma


Tussen de spiritualiteit die we bij Augustinus vinden en Boeddhistische meditatie bestaan veel overeenkomsten. Vooral Augustinus' beschrijving van de geest (boek 10 van zijn Confessiones) en de opvattingen daarover bij de Yogacara school lijken op elkaar. Waar de Yogacarins teruggrijpen op een ouder boeddhistisch kernbegrip, lijken Augustinus' ideeŽn zomaar uit de lucht te komen vallen.  Ze worden door zijn tijdgenoten amper begrepen.
Heeft Augustinus en daarmee de kerk soms begrippen en voorstellingen overgenomen uit het Boeddhisme?

 
 
spiritualiteit
inkijkexemplaar
328 pag., 15,5 x 23 cm, ca. Ä 26,90
GeÔllustreerd, met index
ISBN / EAN: 9789079578467
Augustinus in meditatie, ca. 1330
Augustinerkloster zu Erfurt
Lang heeft men gedacht dat de overeenkomsten tussen Christendom en Boeddhisme het gevolg waren van latere missiecontacten. Maar recent onderzoek naar de handel tussen het Romeinse Rijk en India, en naar de verspreiding van het Boeddhisme laat zien dat wederzijdse beÔnvloeding mogelijk is geweest, vooral vanaf de tijd dat het Christendom de staatsgodsdienst werd van het Romeinse Rijk.

Dit boek zet christelijke en boeddhistische ideeŽn en begrippen gedetailleerd naast elkaar, en laat zien hoe ze historisch op elkaar volgen. Fascinerend materiaal voor wie meer wil weten over Boeddhistische meditatie en christelijke spiritualiteit tegen de achtergrond van het ontstaan van deze wereldgodsdiensten.

Hessel Posthuma (Leeuwarden 1947) was werkzaam in het onderwijs en de automatisering, voor het laatst aan de Universiteit Twente. Eerder publiceerde hij: Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom (2005).