Binnen het Hindoe´sme is geestelijke begeleiding van mensen zo oud als de godsdienst zelf. Traditioneel vinden gesprekken en adviezen over ethische kwesties plaats binnen de kring van de familie en wordt voor het uitvoeren van rituelen een beroep gedaan op een pandit. Het werkterrein van de hindoepriester heeft zich in onze moderne samenleving steeds meer verplaatst van de buitenlucht naar de ruimte binnenshuis.

Tegelijk is de uitvoering van de geestelijke zorg aan Hindoes deels verschoven van de huiselijke sfeer naar de professionele zorgverlening binnen zorginstellingen en -inrichtingen. Dit laatste is nieuw en stelt bijzondere eisen aan de zorgverleners. Die moeten gedegen kennis hebben van de gebruiken en religieuze opvattingen van hun cliŰnten. Ook dienen ze creatieve vormen te vinden om de oude verhalen, tradities en rituelen eigentijds te bemiddelen binnen organisaties voor gezondheidszorg, welzijn en justitie. Veel kennis moet gaandeweg worden opgedaan uit ervaringen in de praktijk.

Dit handboek geeft talloze voorbeelden uit een beroepspraktijk die volop in ontwikkeling is. De tendens om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, houdt in dat de zorgverlener bekwaam omgaat met een individuele hulpvraag en instaat voor integrale zorg. Om te komen tot een goed overwogen zorgplan voor Hindoes staat in dit handboek daarom de mens centraal en heeft het ritueel een dienende functie.

Speciale aandacht is er voor begeleiding in de palliatieve fase, het sterven en de visie op het leven daarna. Vanuit de praktijk van de professionele uitvaartzorg wordt inzicht gegeven in het actuele aanbod aan hindoe´stische uitvaartrituelen en aan ontwikkelingen in de toekomst.

De bijdragen in 'Met vallen en opstaan' illustreren het verborgen leed in de bajes: de moeite die veel gedetineerden doen om weer goed te maken wat aan menselijkheid verloren ging en welke rol de geestelijk verzorger hierin kan spelen. Ook is er aandacht voor de specifieke context van geestelijke zorg bij Defensie.

Geschreven vanuit het perspectief van Hindoes in Nederland
                                                                                                                                             
AANBEVELINGEN


De uitgave van dit handboek geestelijke verzorging, geschreven vanuit het eigen perspectief van hindoes, is uniek. De auteurs verleggen het accent van een zuiver rituele benadering naar een meer counselende houding en putten daarbij uit de schatten van de meditatieve traditie in het Hindoeisme. Dit boek levert zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het denken over geestelijke verzorging in Nederland.

Dr. Freek Bakker, Departement Filosofie en Religiewetenschap, Universiteit Utrecht.

_________________________________________________


(...) het eerste handboek over geestelijke verzorging vanuit het Hindoe´sme. De lezing en het gebruik bevelen we van harte aan in de opleiding tot levensbeschouwelijk werker ľ en zeker niet alleen voor de beoefenaars vanuit het hindoe´sme zelf. Een naslagwerk voor de praktijk dat hopelijk ook zijn weg vindt naar andere beroepsbeoefenaars in zorg, welzijn, justitie en defensie!

Dr. Wim Smeets, Hoofd Geestelijke Verzorging in het Radboud Universitair Medisch Centrum, docent geestelijke verzorging aan de Universiteit Utrecht.

Handboek Geestelijke verzorging
voor Hindoes


Haridat Rambaran /  Bikram Lalbahadoersing
Attry Ramdhani / Sieta Motiram Sharma


230 pag., Ç 29,-  (tot 1 dec 2015, daarna Ç 35,-)
Programma Symposium


Inkijkexemplaar


Foto's van het symposium Geestelijke Verzorging voor Hindoes
 
 
Stichting Studiegroep Hindoe´sme
& Contactgroep Hindoes-Christenen
van de Raad van Kerken in Nederland
Yarden Uitvaartzorg b.v.
              gezondheidszorg