232 pag., € 24,90
ISBN: 9789083214382 Pback

               
              INKIJKEXEMPLAAR
              BESTELLEN
            politiek en samenleving
Hoop in tijden van verdeeldheid
Het levensverhaal van Reinhold Niebuhr
en zijn lessen voor de wereld

Jeremy L. Sabella

Ingeleid en vertaald door Simon Polinder en Menno R. Kamminga

Tot op de dag van vandaag grijpen politici terug op de erfenis van Reinhold Niebuhr (1892-1971) om maatschappelijke en internationale vraagstukken beter te begrijpen.

Hij inspireerde veel invloedrijke leiders: Martin Luther King, Jimmy Carter, Bill en Hillary Clinton, John McCain en Barack Obama. Zijn optreden bracht hoop en vertrouwen in een turbulente tijd.

Deze vertaling van An American Conscience vertelt over Niebuhrs leven en bezieling en wat we daaruit kunnen leren voor onze huidige woelige samenleving. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van polarisatie, het groeiende wantrouwen tussen burgers en overheid of om de lastige aanpak van het klimaatvraagstuk beter te begrijpen.

Niebuhrs opvattingen bieden inzicht in wat essentieel is voor de christendemocratie. 
Hoe maak je christelijk geļnspireerd idealisme dienstbaar aan politiek realisme?
 
 
 
 
Een must-read in deze tijd van internationale conflicten, radicalisering en polarisatie.

Beatrice de Graaf