kerkgeschiedenis
inkijkexemplaar
160 pag., 16 x 21 cm, € 17,90
ISBN / EAN: 9789079578535
Thomas van Aquino


Preken over de geloofsbelijdenis
& Over de geloofsartikelen en de sacramenten


Vertaald door Jörgen Vijgen, Eric Luijten, Harm Goris, Henk Schoot en Jacco Verburgt

ingeleid en geannoteerd door Jörgen Vijgen


De invloedrijke middeleeuwse denker Thomas van Aquino is als theoloog vooral bekend om zijn geschriften waarin hij een synthese geeft van het christelijke geloof en argumenten aanlevert voor een beter begrip daarvan. Als docent aan de Universiteit van Parijs en aan de studiehuizen van zijn Orde, de Dominicanen of Predikheren, werd hij ook geacht preken te houden voor zijn studenten en medebroeders, en de Heilige Schrift uit te leggen. Zo schreef hij veel kleine werken met antwoorden op praktische geloofsvragen van zijn tijdgenoten. Het is vooral in deze korte werken dat wij Thomas van Aquino aan het werk zien als gelovige én theoloog.
     Deze uitgave bundelt twee korte geschriften over de geloofsbelijdenis: Preken over de geloofsbelijdenis en Over de geloofsartikelen en de sacramenten. Thomas geeft bondige informatie over de betekenis van elk van de afzonderlijke geloofspunten en tekent de lijnen uit voor een helder verstaan. Ook laat hij zien op welke wijze de verschillende geloofsinhouden een toepassing kunnen krijgen in de praktijk van het gelovige leven. Deze geschriften verschijnen nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling met inleiding en annotaties. Ze bieden een boeiende inkijk in de praktijk en de leer van de Kerk in de Middeleeuwen. en ook raadgevingen voor de gelovige praxis van vandaag.


Een uitgave van het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) en De Tiltenberg, het centrum voor kerkelijke vorming van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Thomas Instituut