Willen we een solidaire samenleving of is dat een illusie?


Ik en de anderSolidair zijn in een ik-tijdperk


Henk VroomIn onze samenleving moet iedereen zelf zijn weg zoeken. Vrijheid, zelfontplooiing en eigen geweten krijgen vandaag de dag veel nadruk.

Maar wat is dan ‘mijn’ vrijheid? De zieke mag zelf de behandeling bepalen, maar de dokter weet wat goed voor ons is. De leerling mag zichzelf ontplooien maar de eindtermen staan vast. Zijn we niet veel meer bepaald door de anderen dan we willen toegeven? En wat zouden we zonder anderen kunnen bereiken?

Aan onze kwetsbaarheid en beperkingen zien we vaak voorbij. Onderlinge hulp en solidariteit zijn onmisbaar, maar dit zijn deugden die je niet kunt afdwingen. Zijn de participatiesamenleving en ‘solidariteit bij wet’ geen innerlijke tegenspraken?

Dit boek beschrijft de achtergronden van het ‘liberale’ mensbeeld en bespreekt mogelijke alternatieven – naturalistisch, hindoeďstisch, boeddhistisch en christelijk. Deze zien de mens ingebed in een grotere werkelijkheid. Mensen zijn ook innerlijk met elkaar verbonden. De vraag is: hoe verbinden we kwetsbaarheid met verantwoordelijkheid, ‘jezelf zijn’ met altruďsme?

Henk Vroom is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universteit. Hij is expert op het gebied van religieuze diversiteit en interreligieuze dialoog. Eerder publiceerde hij:
•   De Schrift alleen?  (1979)
•   Religies en de waarheid  (1988)
•   Geen andere goden  (1993)
•   Een waaier van visies  (2003)
•   Walking in a Widening World. Understanding Religious Diversity
     (2013).


 
 
mens en maatschappij


248 pag., 16 x 21 cm
€ 23,90   ISBN/EAN: 9789079578665


             inkijkexemplaar