Bidden in het
Oude TestamentIdentiteit en verhoring,
woede en vreugdeArchibald van Wieringen en Harm van Grol

Gebedsteksten komen overal voor in het Oude Testament. Uiteraard in de Psalmen, maar ook door aartsvaders en profeten wordt gebeden.

Dit boek richt de aandacht op de vragen die schuilgaan achter deze gebedsteksten; vragen over bidden, vragen die ook in onze tijd gesteld worden: Waarom bidden? Hoe bidden? Waarvoor bidden? Waarom is er geen verhoring? Waarom zou je God prijzen?

Het Oude Testament zoekt het antwoord op de vraag naar het bidden niet direct bij God, maar bij de bidder. Identiteit en verhoring, en emoties als woede en vreugde komen daarbij aan de orde.

De vensters in deze studie laten zien dat de vragen omtrent het bidden voor het Oude Testament wezenlijk zijn. Het Oude Testament bepleit een gelovige gebedshouding die gekenmerkt wordt door een eigen identiteit en emotionaliteit.


UTRECHTSE STUDIES, XVI

 
 
religie
inkijkexemplaar
124 pag., 16 x 21 cm, 16,90
ISBN / EAN: 9789079578474