poëzie
Transformerende poëzie

Van de Psalmen tot Lucebert


Archibald van Wieringen (red.)

Iedere godsdienst streeft naar een spirituele ontwikkeling van haar aanhangers. Na toetreding tot de geloofsgemeenschap – de initiatie – is er sprake van een religieus omvormingsproces dat zich ook naar toekomst toe blijft ontwikkelen. Deze transformaties zijn bij uitstek zichtbaar in poëzie.

Het omvormingsproces betreft meestal de ik-figuur. Naast de personages in een gedicht maakt ook de dichter zelf een transformatie door. De lezer wordt in al deze transformaties meegenomen. Het jodendom, christendom en de godsdienstige beleving in de Moderne tijd kennen veel van zulke transformerende poëtische teksten.

Dit boek biedt een dwarsdoorsnede en uitleg van deze gedichten door de eeuwen heen: van de Psalmen en oud-Saksische teksten tot de joodse dichter Bialik en schilder/taalkunstenaar Lucebert.


Met bijdragen van:

ARCHIBALD VAN WIERINGEN over
Psalmen

PAUL VAN GEEST over
Augustinus

FRANK BOSMAN over de Heliand

WILLEM MARIE SPEELMAN over Franciscus van Assisi

HENK SCHOOT over Thomas van Aquino

DÉSANNE VAN BREDERODE over William Shakespeare

ADELBERT DENAUX over John Newman

RENILDE VAN WIERINGEN over Guido Gezelle

LEO MOCK over
Chajim Bialik

MARCEL SAROT over Wystan Hugh Auden

THEO SALEMINK over Lucebert


242 pag., 16 x 21 cm, € 19,90
ISBN / EAN: 9789079578849


            inhoudsopgave