Utrechtse Studies

                                
Onder redactie van:
Prof. Dr. Marcel Barnard - Protestante Theologische Universiteit
Dr. Frank Bosman - Tilburg Cobbenhagen Center
Prof. Dr. Arie Molendijk - Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Marcel Sarot - Tilburg School of Catholic Theology
Prof. Dr. Archibald van Wieringen - Tilburg School of Catholic Theology
Drs. Freek van der Steen - Uitgeverij Parthenon

Utrechtse Studies publiceert Nederlandstalige, wetenschappelijke bundels en monografieŽn over theologie en religie voor een breed geÔnteresseerd publiek. Coherente bundels en monografieŽn uit de volle breedte van religiewetenschap en theologie, zowel monodisciplinair als interdisciplinair, zijn welkom in de serie. Belangrijkste criteria voor opname in de serie zijn de kwaliteit van het aangeboden manuscript en de interesse die in het Nederlandse taalgebied te verwachten is. Van de auteur wordt een financiŽle bijdrage verwacht in de uitgeefkosten.

Wilt u een manuscript aanbieden of heeft u een voorlopig uitgavevoorstel?
Vult u dan s.v.p. deze
vragenlijst in.

De plaatsnaam Utrecht verwijst enerzijds naar de ontstaansgeschiedenis van de serie die begin deze eeuw begonnen is als een oecumenische samenwerking tussen de toenmalige theologische opleidingen van de Universiteit van Utrecht en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, en anderzijds naar de vergaderplaats van de redactie.


REEDS VERSCHENEN:

Utrechtse studies, deel XXIII [klik]
Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom, Samuel Goyvaerts, Kees de Groot, Jos Pieper (red.), 182 pag., 2020


Utrechtse studies, deel XXII [klik]
Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi, Willem Marie Speelman (red.), 268 pag., 2020


Utrechtse studies, deel XXI  [klik]
Modellen van leraarschap. Van Jesaja tot Bioshock, Bart Koet en Archibald van Wieringen (red.), 278 pag., 2017


Utrechtse studies, deel XX
  [klik]
Transformerende poŽzie. Van de Psalmen tot Lucebert, Archibald van Wieringen (red.), 242 pag., 2016


Utrechtse studies, deel XIX
  [klik]
Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg, Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld, Wim Smeets (eindred.), 338 pag., Almere 2016   


Utrechtse studies, deel XVIII  [klik]
Koet, B., Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat, 250 pag., 2014


Utrechtse studies, deel XVII

Groot, K. de, J. Pieper, W. Putman (red.), Zelf zorgen voor je ziel. De actualiteit van
christelijke spirituele centra, 200 pag., 2013


Utrechtse studies, deel XVI

Wieringen. A. van, H. van Grol, Bidden in het Oude Testament. Identiteit en verhoring, woede en vreugde, 124 pag., 2013


Utrechtse studies, deel XV

Bakker, F., Jezus in beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek, 264 pag., 2011


Utrechtse studies, deel XIV

Dijk-Groeneboer, M. van, Jongeren en religie, Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland, 232 pag., Almere 2010


Eerder verschenen delenseries
Prof. Dr. Arie Molendijk - Rijksuniversiteit Groningen