basisonderwijs / islam
Eveneens verkrijgbaar:
inkijkexemplaar
360 pag., 17 x 24cm, 29,90
ISBN / EAN: 9789079578931
Islamitisch basisonderwijs
in NederlandMarietje Beemsterboer


Al sinds de oprichting in 1988 is het islamitisch basisonderwijs in Nederland een bron van discussie. De ontwikkeling ervan heeft de afgelopen dertig jaar niet stilgestaan en geeft aanleiding tot nieuwe inzichten. Toch worden in de discussie al jarenlang dezelfde argumenten gebruikt.

Hoe geven de verschillende islamitische basisscholen vandaag de dag vorm aan hun identiteit? En hoe wegen zij de verschillende maatschappelijke
debatten over de islam daarin af?

Dit boek laat met een focus op de identiteitsvorming de leerkrachten en directieleden zelf aan het woord en probeert de verschillen in waarden, normen en gewoonten van binnenuit te duiden.

Islamitische basisscholen blijken steeds meer aandacht te hebben voor de maatschappelijke context. Ook wordt inzichtelijk dat islamitische basisscholen zich van andere basisscholen onderscheiden vanwege hun interne diversiteit en de continue dialoog met die maatschappelijke context.

Dit boek is een pleidooi voor genuanceerder denken over en handelen rond het islamitisch basisonderwijs in Nederland.
SERIE ISLAM IN VERANDERING

In deze reeks verschijnen titels over de moslimcultuur in brede zin die relevant zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling van de islam en het debat hierover. Daaronder vallen ook thema's die in de doorsnee media gewoonlijk onderbelicht blijven.

Redactieraad:
Drs. Farid Azarkan (DENK), Prof. dr Marjo Buitelaar (RUG),
Prof. dr Dick Douwes (EUR), Prof. dr Nico Kaptein (Univ. Leiden),
Prof. dr Umar Ryad (KU Leuven), Prof. dr Thijl Sunier (VU),
Prof. dr Gerard Wiegers (UvA), Prof. dr Sami Zemni (Univ. Gent).

Kernredactie:
Dr. Joas Wagemakers (Univ. Utrecht), Dr. Martijn de Koning (Radboud Univ.),
Drs. Freek van der Steen (Uitgeverij Parthenon).

Verschenen in de serie:

Deel 1. Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk.
Deel 2. Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen
            en buiten Nederland.
Deel 3. Islamitisch basisonderwijs in Nederland.
Deel 4. Wordt het nog wat met het islamdebat?